Arbete med blybatterier AFS1988:4

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om blybatterier för drivning av

fordon samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Läs mer på länken nedan.

Källa: http://www.av.se/dokument/afs/AFS1988_04.pdf