En bra lösning handlar om mer än batteriet

Med vår beprövade behovsanalys sorterar vi enkelt fram dina alternativ i exakt den omfattning du vill. Utöver rätt batteri- och laddarval kan vi sänka dina energikostnader, hjälpa dig att nå dina miljömål, förebygga olyckor och öka livslängden på din batteripark.

Det finns även färdigförpackade avtal för dig som föredrar att hyra istället för att binda kapital i ett nytt batteri, eller vill att vi garanterar din batteridrift under hela avtalsperioden.

Ta kontakt med någon av säljare för rätt vägledning.

Välkommen!
Patrik Elwing
VD