Förbrukade batterier - Sånart Boxholm

Batteriunion AB samarbetar med Sånart Boxholm AB för att uppfylla producentansvaret, d.v.s att förbrukade blybatterier och elektronikavfall transporteras och omhändertas enligt de lagar och förordningar som gäller, samt för minsta möjliga miljöpåverkan. Detta ger Er som kund möjlighet till gratis hämtning av Era förbrukade batterier och laddare för mellanlagring hos Sånart Boxholm. Batterier transporteras sedan till Boliden Bergsöe för destruktion och återvinning. Laddare transporteras till Materialåtervinning AB för destruktion och återvinning.

Använd blanketten nedan vid retur

Retur förbrukade batterier - Sånart Boxholm