Har Ni förbrukade batterier - Vi tar hand om dom!

Midac Nordic AB samarbetar med Sånart Boxholm AB för att uppfylla producentansvaret, d.v.s att förbrukade blybatterier och elektronikavfall transporteras samt omhändertas enligt de lagar och förordningar som gäller, då för minsta möjliga miljöpåverkan. Detta ger Er som kund möjlighet till gratis hämtning av Era förbrukade batterier och laddare för mellanlagring hos Sånart Boxholm. Batterier transporteras sedan till Boliden Bergsöe för destruktion och återvinning. Laddare transporteras till Materialåtervinning AB för destruktion och återvinning.

Sånart Boxholm AB innehar alla tillämpliga intyg vad gäller transport av farligt gods och mellanlagring samt är auktoriserad insamlare och anslutna till BlyBatteriRetur AB.

Använd blanketten nedan vid retur eller boka direkt på www.sånart.se/beställ-hämtning

BL055 Retur av förbrukade batterier.pdf