GF 12 076 V får en storebror GF 12 076 H

GF 12 076 H är det första ventilreglerade ( gel ) batteriet med 1000 cykler enl. EN 60254-1.
Dimensionerna är lika GF 12 076 V och även vikten.