Gällande råvaruprisindex bly - september 2022

För blybatterier trågmonterade gäller 478 SEK/kWh.

Den höga kostnaden på bly och andra legeringar på världsmarknaden har givit kraftiga prisökningar på blybatterier. Vill du veta mer om världspriset på bly och legeringar så kan du vända dig till London Metal Exchange.

London Metal Exchange