Gällande råvaruprisindex bly - Februari 2018

För blybatterier trågmonterade gäller 407 SEK/kWh.

För blybatterier block gäller 23,43 SEK/kg.

Den höga kostnaden på bly och andra legeringar på världsmarknaden har givit kraftiga prisökningar på blybatterier. Vill du veta mer om världspriset på bly och legeringar så kan du vända dig till London Metal Exchange.

London Metal Exchange