Kundinformation i överensstämmelse med Art. 33 av Förordning 1907/2006EC (REACH)

Bly-syra batterier/celler, oberoende av design (Fritt ventilerade, MHF, GEL, AGM), är väsentligen gjorda av Bly Metall (Pb) samt Bly Dioxid (PbO2) för de positiva elektroderna och Bly Metall (Pb) för de negativa elektroderna.

2018-06-27, blev Bly Metall (CAS No. 7439-92-1) adderat till de fyra redan tillagda blylegeringarna i listan Substances of Very High Concern (SVHC) enligt REACH förordningen: Lead Monoxide, Lead Tetroxide (Orange Lead), Tetralead Trioxide Sulphate and Pentalead Tetraoxide Sulphate.

Bly-syra batterier/celler färdiga för användning (fyllda) innehåller inte oxider eller sulfater som är klassade SVHC, innehållet av Bly Metall, varierar fortfarande men överskrider alltid anmälningsgränsen av 0,1 % i vikt/vikt.

Torrladdade batterier/celler (med torrladdade plattor, levererade utan elektrolyt) innehåller också Bly Monoxid (PbO – CAS 1317-36-8) i en mängd överstigande 0,1 % i vikt/vikt. När torrladdade batterier fylls med elektrolyt, blir all Bly Monoxid omedelbart omvandlad till Bly Sulfat (PbSO4) som inte är klassificerad SVHC.

Oformerade batterier/celler (Gröna) innehåller SVHC substanser tidigare nämnda i en mängd överstigande 0,1 % i vikt/vikt.

Denna bekräftelse refererar till den senaste ECHA publikationen daterad 2018-06-27.

Om Ni behöver mer information, skicka förfrågan till infose@midacbatteries.com eller direkt till MIDAC Technical Management på midac@midacbatteries.com

Dich_REACH_Art33_It-En_r1.pdf