Problem med att få plats för Era bytesbatterier? Läge att titta på vårt batteriväxlingssystem BEXS!

Genom att använda sig av Batteriunions bytessystem BEXS för truckbatterier kan man sänka sina kostnader och öka sin effektivitet, tiden för batteribytena minskar.
Med Batteriunions batteribytessystem BEXS kan batterierna utnyttjas effektivare genom att köra tills
batteriet är helt urladdat och först då byts batteriet till ett nytt fulladdat batteri.
Mer information hittar Ni under Produkter / Batteriväxlingssystem och stallage.