Sänk Er energikostnad - Energioptimera Er laddning av batteriparken!

Vet Ni att det går att spara mer än 14 kWh per laddning om man väljer rätt laddare och rätt laddkurva?
Under batteriets livslängd blir detta en besparing på över 21 500 kWh.

På ett batteri och en laddare........

Energioptimering innebär i korthet att vi ser över följande:
- Effektivaste laddaren
- Effektivaste laddkurvan
- Antal bytesbatterier
- Begränsad energitillgång

- Annat som påverkar Er strömförbrukning

Er närmaste energirådgivare finner Ni under "Kontakt"