Problem med att få plats med Era bytesbatterier? Se filmen med BEXS batteriväxlingssytem och stallage!

Genom att använda sig av Batteriunions bytessystem för truckbatterier kan man sänka sina kostnader och öka sin effektivitet, tiden för batteribytena minskar.
Med Batteriunions batteribytessystem kan batterierna utnyttjas effektivare genom att köra tills
batteriet är helt urladdat och först då byts batteriet till ett nytt fulladdat batteri.
Härigenom får man ett färre antal laddningar per batteri.
Utan att öka truckparken kan man öka antalet driftstimmar per truck.
Olycksrisken för både personal och batteri minskas genom en säker hantering av batterierna.

Ytterligare en fördel med att använda Batteriunions bytessystem är att behovet av golvyta minskar genom att extra batterier ställs upp i ett stallage.

Fördelar
• Minskade kostnader
• Snabba byten - Ökad utnyttjandegrad av truckparken
• Säker hantering – minskad olycksrisk
• Minskat utrymmesbehov
• Kundanpassat
• CE-märkt
• Svensktillverkat

• Snabb tillgänglighet på service och reservdelar

Samtliga växlare och stallage är CE-märkta och alla är tillverkade enligt AFS 2001:1 ISO9001:2000 och ISO14001:2004

Kontakta oss gärna så hjälper vi till att ta fram rätt växlarvagn eller stallage åt Er.

SE FILMEN!