Blybatteriretur2009-01-01 infördes en ny batteriförordning gällande producentansvar för blybatterier. Det innebär att varje batteriproducent och importör av batterier får ett riksomfattande ansvar för att samla in och återvinna de blybatterier man säljer på den Svenska marknaden.

BlyBatteriRetur AB är branschens sätt att tillsammans skapa ett riksomfattande och mycket kostnadseffektivt system som lever upp till lagens alla krav och riktlinjer. Batteriunion AB är anslutna i BlyBatteriRetur AB.

Läs mer på www.blybatteriretur.se