Indirekta miljöaspekterBatteriunions SHARP och ACCESS laddare drar mindre energi än motsvarande standardladdare av andra fabrikat.
Om du väljer en HF laddare från Batteriunion sparar du upp till 10% energi, lägre driftskostnad och bättre miljö samt att vi kan energioptimera lösningen efter kundens behov.

I och med att Batteriunion är miljöcertifierat, så säkerställer man som kund att produkter, tjänster etc. produceras och utförs med minsta möjlig miljöpåverkan.
Vår personal är miljöutbildad och är tränade att ta rätt på farligt avfall efter sig, vilket gagnar miljön och dig som kund.

Med våra till viss del unika produkter så når man upp till 55 % längre livslängd med samma resursutnyttjande.
Visste du att vissa av våra produkter har upp till 50% högre livslängd än konkurrerande produkter. Många sparade slantar och mindre miljöpåverkan får du på köpet.

Som kund hos Batteriunion så hjälper man till att sträva mot målet att återvinna blybatterier till 100%.
Vi tar fullt ansvar för att ditt gamla batteri el uttjänta batteriladdare borttransporteras och destrueras med minimal miljöpåverkan. Helt gratis dessutom.

Batteriunion samlar in och återvinner elektronikskrot i form av batteriladdare.

I vårt miljötänkande så ingår att vi tar reda på det avfall som uppstår hos kund i samband med servicearbete.

Vårt miljötänkande omfattar även service på plats hos dig. Ingen risk att vår personal förorsakar oavsiktlig miljöpåverkan.

Batteriunion har omfattande utbildning i handhavande och skötsel för att förlänga produktens livscykel.

Om du går vår handhavande utbildning så förlänger du produkternas livslängd. Spara pengar och skona miljön.

Våra transporter sker med ett miljöcertifierat speditionsföretag.

Som användare av batteritruckar så minimerar kunden utsläpp som uppstår vid användning av förbränningsdrivna batteritruckar. Att välja eldrivna truckar skonar miljön.

Vi transporterar oss med tjänstebilar som är miljöklassade enligt 2005.