Laddare truckbatterier

 • ACCESS

  ACCESS – GER DIG FULLSTÄNDIG KONTROLL
  Samtliga Accessladdare använder energieffektiv högfrekvensteknik för att ladda ditt batteri. De rapporterar via radiokommunikation och är kompatibla med de flesta batterier inklusive Li-ion.

  ACCESS
 • SHARP

  FUNKTION
  Sharp är en energieffektiv högfrekvensladdare med laddningskurvor för de flesta batterityper och applikationer. Laddningsförloppet optimeras så att batteriet blir fulladdat på kortast möjliga tid med låg vattenförbrukning och minimalt batterislitage. Utgången är elektroniskt skyddad mot felinkoppling och kortslutning
  LADDNINGSFÖRLOPP
  Sharp styrs av den inbyggda mikroprocessorn. Laddaren är utrustad med program för flera olika laddningskurvor. Dels standardkurvor med konstant laddström som beror på urladdningsgraden hos batteriet men även pulsade kurvor som effektivt förkortar laddningstiden.
  INDIKERINGAR
  Laddningsförloppet indikeras med en lysdiod som lyser orange vid laddning, grönt vid fulladdat och rött blinkande vid felindikering.
  SÄKERHETSFUNKTIONER
  – Sharp kräver en motspänning från ett batteri för att starta. Utan anslutning är laddaren spänningslös.
  – Sharp arbetar med olika avstängningstider. Om dessa tider överskrids stängs laddaren av.
  – Sharp har en automatisk effektbegränsning vid otillräcklig kylning.
  – Sharp justerar upp effekten gradvis till dess att laddaren når full effekt.

  SHARP
 • MIDATRON HF Li-Ion

  FUNKTION
  MIDATRON HF Li-Ion är en energieffektiv högfrekvensladdare med laddningskurva för MIDAC Li-Ion batterier Laddningsförloppet optimeras så att batteriet blir fulladdat på kortast möjliga tid och minimalt batterislitage. Utgången är elektroniskt skyddad mot felinkoppling och kortslutning
  LADDNINGSFÖRLOPP
  MIDATRON HF Li-Ion styrs av den inbyggda mikroprocessorn. Laddaren är utrustad med program för att ladda MIDAC Li-Ion batterier.
  INDIKERINGAR
  Laddningsförloppet indikeras med en lysdiod som lyser orange vid laddning, grönt vid fulladdat och rött blinkande vid felindikering.
  SÄKERHETSFUNKTIONER
  – MIDATRON HF Li-Ion kräver en motspänning från ett batteri för att starta. Utan anslutning är laddaren spänningslös.
  – MIDATRON HF Li-Ion har en automatisk effektbegränsning vid otillräcklig kylning.
  – MIDATRON HF Li-Ion justerar upp effekten gradvis till dess att laddaren når full effekt.

  MIDATRON HF Li-Ion