SHARP

FUNKTION
Sharp är en energieffektiv högfrekvensladdare med laddningskurvor för de flesta batterityper och applikationer. Laddningsförloppet optimeras så att batteriet blir fulladdat på kortast möjliga tid med låg vattenförbrukning och minimalt batterislitage. Utgången är elektroniskt skyddad mot felinkoppling och kortslutning
LADDNINGSFÖRLOPP
Sharp styrs av den inbyggda mikroprocessorn. Laddaren är utrustad med program för flera olika laddningskurvor. Dels standardkurvor med konstant laddström som beror på urladdningsgraden hos batteriet men även pulsade kurvor som effektivt förkortar laddningstiden.
INDIKERINGAR
Laddningsförloppet indikeras med en lysdiod som lyser orange vid laddning, grönt vid fulladdat och rött blinkande vid felindikering.
SÄKERHETSFUNKTIONER
– Sharp kräver en motspänning från ett batteri för att starta. Utan anslutning är laddaren spänningslös.
– Sharp arbetar med olika avstängningstider. Om dessa tider överskrids stängs laddaren av.
– Sharp har en automatisk effektbegränsning vid otillräcklig kylning.
– Sharp justerar upp effekten gradvis till dess att laddaren når full effekt.
Benämning
Spänning V
Ström A
Art.nr
SHARP 20 12V/20A12201109573
SHARP 20 12V/30A12301109574
SHARP 20 12V/50A12501109575
SHARP 20 24V/20A24201109579
SHARP 20 24V/30A24301109581
SHARP 20 24V/45A24451109583
SHARP 20 24V/60A24601109585
SHARP 20 36V/20A24201109597
SHARP 20 36V/40A36401109598
SHARP 20 48V/15A48151109605
SHARP 20 48V/30A48301109606
SHARP 30 24V/80A24801109587
SHARP 30 36V/50A36501109599
SHARP 30 48V/40A48401109607
SHARP 32 24V/120A241201109800
SHARP 50 24V/80A24801109589
SHARP 50 24V/100A241001109591
SHARP 50 24V/130A241301109593
SHARP 50 36V/60A36601109600
SHARP 50 36V/80A36801109601
SHARP 50 36V/100A361001109602
SHARP 100 24V/150A241501109595
SHARP 100 36V/130A361301109603
SHARP 100 36V/150A241501109604
Totalt 24