Skyddshandskar

Nitrilgummihandske för medeltungt arbete.
Överensstämmer enl: kat 3; EN388, EN374

Art.nr1106256