Testutrustning - Serviceladdare-Hjälpstartare

Benämning
Batterispänning V
Kapacitetsområde Ah
Art.nr
NOCO Hjälpstartare121109776
Serviceladdare0-1201100849
Totalt 2